HUR GREVLUNDA MANSKÖR BÖRJADE SJUNGA TILLSAMMANS…

Jag tror det var på våren 2008…
under en vandring med herrklubben DCXI (611) runt Stens Huvud. Målet var Grevlunda.
(By på Österlen i Kiviks församling, Simrishamns kommun, tillhör Vitaby socken och ligger mellan Vitaby och Sankt Olof. Grevlunda har cirka ett 50-tal innevånare).

Efter en vandring på dryga milen pustade 10 gubbar ut hemma hos Roland Andersson. God mat och dryck gjorde sitt till och aftonen blev både lättsam, trivsam och kreativ i Rolands och hans sambo Lenas trivsamma uterum i det undersköna Grevlunda.

Bakgrunden var också den, att samma Klubb DCXI, redan i mars 2003 inlämnat ett sk medborgarförslag till Ystads Kommun om att ”ett kallbadhus och en brygga borde byggas vid marinan och småbåtshamnen i Ystad”. Medborgarförslaget hade nu under fem år utvecklats/avknoppats från den lilla klubbens knappt ett tjog gubbar, och formerat sig i en egen förening, föreningen Ystads Kallbadhus (FYK) med runt 150 medlemmar. Under mycket möda och stort besvär sedan 2004 hade man opinionsbildat, fått 60 000 av Sparbanken Syds Stiftelse, projekterat, ritat, planlagt och sålt 625 st plankor a’ 1000:-/st,, 22 bänkar a’ 25 000:- på Stortorget i Ystad, med mera ja mycket mera. Nu hösten 2008 pekade allt på att bryggan blir verklighet! Nedräkningen kunde börja och en plan om invigning skisserades till nyårsdagen 2010.

Invigningen planerades äga rum i samband med det nu 5:e ”Nyårsdoppet” (inspirerat av bl a Åhus) med kollektivt vinterbad, bastur, karbad, servering, öppen eld, tal mm till Nyårsdagen den 1/1 2010. Till denna manifestation och folkfest, tyckte vi, hörde något underhållande och skoj. Varför inte bilda en kör sa Torbjörn Åkesson. Ja! Sa många! En manskör som självklart ska sjunga ”Till Havs” – sa ännu fler. ”Det gör vi”, sa vi, där i Grevlunda våren 2008. ”Vi bildar en kör och den ska heta ”Grevlunda Manskör” (GM) som på invigningen sjunger bl a ”Till Havs”. Det lustiga var att ingen av oss som förde diskussionen där då varken hade eller ännu har någon som helst anknytning till Grevlunda, ja förutom Roland som ju bor där. Dock är Roland är inte med i GM.

Hursomhelst något skulle ju kören heta. Så sagt. Och gjort. Vi bildade GM och startade en studiecirkel genom Studiefrämjandet. Torbjörn hade erfarenheter och kontakt i körvärlden, frågade kyrkomusiker Annika Stoltz om hon ville leda oss och det ville hon. Bryggan blev invigningsklar och på nyårsdagen 2010 stapplade, ett efter nyårsfirandet yrvaket gäng gubbs i sina bästa år till NYA BRYGGAN vid marinan och ville sjunga. Nu främst basar och barytoner. Tenorstämman blev denna dag decimerad, vilket var en smula olyckligt med tanke på repertoarvalet ”Till Havs”. Men Grevlunda m a n s k ö r såg nu dagens officiella ljus och så gott man nu förmådde med både glesa och hesa halsar gjorde vi det vi föresatt oss i Grevlunda våren 08 och sjöng. Från att ha varit 7-10-15 gubbs samlar GM idag 22 som mest och det är dessa strupar som ger hals än idag….