Havsresan - lägga sand på en strand

Den 4 Juli kl 14:00 är Grevlunda Manskör och sjunger vid Professor Hans Hanssons brygga (före detta brygga 04 i Ystad)

Som en del av Havsresan, berättar professsor Hans Hanson om hur man kom fram till att lägga sand på stranden i Ystad Sandskog. Lite om vad man bör och inte bör göra för att skydda stränder. Lite om turistinkomster ifrån stranden. Grevlunda Manskör inleder med ett par passande sånger. Kom som du är. Inget inträde. Där finns stolar så länge de räcker.

kategori: